Chairman of the University Council

Liao Xiangzhong

President

Zhang Shuting

Vice Chairman of the University Council

Zhang Shuting

Lin Haibo

Li Zhong

Vice President

Liu Shouxun

Li Xinjun

Wang Hui

Yang Yi

Chai Jianping

Assistant President

Jin Wei


Share: