Current Leadership

Chairman of the University Council

Chen Wenshen

President

Liao Xiangzhong

Vice Chairman of the University Council

Liao Xiangzhong

Jiang Xufan

Wang Dapin

Vice President

Liu Yanping

Liu Shouxun

Li Xinjun

Zhang Shuting

Duan Peng

Assistant President

Wang Zhi

Cheng DaopinShare: