Outstanding Scholars

Philosophy 

MAO Minghua


Chinese Language and Literature


XIE Yun

BAI Lanling

Journalism and Communication

ZHAO Yuming

HU Zhengrong 

GAO Xiaohong

WANG Xiaohong  

DING Mai

LIU Linqing

HU Zhifeng

HUANG Shengmin   

SUI Yan

ZHAO Yuezhi

Francois HEINDERYCKX 

WANG Zhi

ZHANG Shaogang  


Art

ZHONG Chengxiang  

LI Dakang  

LU Jingchao

PAN Hua 

ZENG Suijin 

JIA Fou

LI Tingzhan

ZHU Wei  

ZHANG Yuan 

LU Guowen

LIANG Ming

Information and Communication Engineering

LI Jianzeng  

LIU Jianbo  

CHAI Jianping

SHI Ping  

LV Rui

Management

FANG Ying

Mathematics

LIANG Ruimei

Share: